Lai reģistrētu pirkumu, aizpildi formu:


Šis lauks ir obligāts

Šis lauks ir obligāts

Šis lauks ir obligāts

Šis lauks ir obligāts Kļūdains vai jau reģistrēts sērijas numurs

?

Augšupielādēt pirkuma čeku
Šis lauks ir obligāts

Dzēst

Lai reģistrētu pirkumu, jums ir jāaugšupielādē ekrānuzņēmums ar atsauksmēm par produktu. Ekrānuzņēmums no LG.com vietnes un tiešsaistes veikala (ja šāda funkcija ir pieejama).

Augšupielādēt LG.com atsauksmi
Šis lauks ir obligāts

Dzēst

Šis lauks ir obligāts privātuma politiku un kampaņas noteikumiem

Akcijas dalībniekam laika periodā no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam jāiegādājas kāds no šo LG televizoru sēriju modeļiem: LG OLED, LG QNED MiniLED vai LG NanoCell tikai pie kāda no autorizētiem mazumtirdzniecības pārstāvjiem Latvijas teritorijā. LG Ultra High Definition (UHD) televizori šajā akcijā nepiedalās.

Paldies! Jūsu pirkums ir veiksmīgi reģistrēts!

Pēc pirkuma pārbaudes Jums uz e-pastu tiks nosūtīts Go3 kods, kuru varēsiet izmantot reģistrējot savu balvu!