back arrow Atpakaļ

“LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” akcijas noteikumi:

“LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” ir patērētāju kampaņa (turpmāk tekstā – Akcija), kuru organizē SIA Digibrand, (reģ. Nr. 40003844150), Riga, Kuršu iela 25A-6, LV-1006 (turpmāk – Akcijas organizētājs).

Kampaņas pasūtītājs: SIA „LG Electronics Latvia” (reģ. Nr. 40003834190, juridiskā adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija.

Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas organizētājs, un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.

Akcijas norises teritorija – autorizētie mazumtirdzniecības pārstāvji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kampaņā var piedalīties ikviens Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

Akcijas norises sākuma datums ir 2020. gada 1. augusts. Akcijas norises beigu datums ir 2022. gada 31. jūlijs.

Periods, kurā var reģistrēt čeku akcijai: no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Akcijas dalībniekam laika periodā no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam jāiegādājas kāds no šo LG televizoru sēriju modeļiem: LG OLED, LG QNED MiniLED vai LG NanoCell tikai pie kāda no autorizētiem mazumtirdzniecības pārstāvjiem Latvijas teritorijā: 1A.LV, ELKOR, EURONICS, RD Electronics, K Senukai. LG Ultra High Definition (UHD) televizori šajā akcijā neppiedalās. Pirkums jāreģistrē Latvijā: https://www.lg.com/lv/ms/go3, Lietuvā: https://www.lg.com/lt/ms/go3, Igaunijā: https://www.lg.com/ee/ms/go3 . Akcijas modeļu klāsts var tikt papildināts atbilstoši piejamajam mazumtirdzniecības sortimentam.

Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā, anketā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka e-pasts, tālrunis un jāaugšuplādē foto attēli. Vienā jāaugšuplādē čeka foto (pilnā izmērā, lai ir redzams iegādātais produkts, iegādes vieta un iegādes datums, čeka numurs) un foto no TV aizmugures, kur redzams tā sērijas numurs. Otrā jāaugšuplādē iegādātā TV modeļa atsauksme, kura ir ierasktīta www.lg.com/lv. Papildus kā trešo attēlu, ja ir iespējams, lūdzam augšuplādēt atsauksmi par iegādāto TV, kas izdarīta autorizētiem mazumtirdzniecības pārstāvja mājas lapā, kur tika iegādāts televizors. Par šo atsauksmi, akcijas dalībnieks saņems papildus viena mēneša Go3 abonamentu. Pirkuma čeka, TV aizmugures un atsauksmes foto augšuplāde ir obligāta, bez tās reģistrācija nebūs veiksmīga. Viens čeks var tikt reģistrēts tikai vienu reizi. Viens dalībnieks var piedalīties neierobežotu reižu skaitu kampaņā tikai izdarot atkārtotus pirkumus.

Akcijas norises laikā kampaņas organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu Akcijas dalībniekus.

Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas akcijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai identificētu kampaņas laimētāju un informētu viņu par laimestu, kampaņas organizētājs pieprasa norādīt vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Iesniedzot informāciju par sevi, pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “ LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” akcijas ietvaros.

Iesniedzot pieteikuma anketu, pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka visa iesniegtajā anketā norādītā informācija ir patiesa. Pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.

Balvu fonds: Katrs dalībnieks, kas izpildījis visus Akcijas noteikumus saņems „Viss iekļauts” Go3 abonomentu no 3 – 12 mēnešiem atbilstoši iegādātajam televizora modelim.

1) 12 mēneši (179.88 EUR vērtībā): pērkot LG OLED, LG QNED MiniLED vai LG NanoCell sēriju televizorus vērtībā vērtībā virs 2999 EUR;

2) 9 mēneši (134.91 EUR vērtībā): pērkot LG OLED, LG QNED MiniLED vai LG NanoCell sēriju televizorus vērtībā no 2000 EUR līdz 2999 EUR;

3) 6 mēneši (89.94  EUR vērtībā): pērkot LG OLED, LG QNED MiniLED vai LG NanoCell sēriju televizorus vērtībā no 1000 EUR līdz 1999 EUR;

4) 3 mēneši (44.97 EUR vērtībā): pērkot LG OLED, LG QNED MiniLED vai LG NanoCell sēriju televizorus vērtībā līdz 999 EUR.

Viss iekļauts abonoments sevī ietver vairāk nekā 30 TV kanālu, simtiem filmu un seriālu, sokumentālās filmas un bērnu saturu, 4 sporta kanāli (TV3 sports, Setanta, NBA TV, cīņas sports), vienreizēji sporta pasākumi un  sporta dokumentālās filmas. Mazumtirdzniecības cena EUR 12,99 mēnesī.

Pirkums jāreģistrē, iegūtais kods jāizmanto divu mēnešu laikā no televizora iegādes dienas. Koda neizmantošana netiks kompensēta.

Iesniegtās reģistrācijas Akcijas pasūtītāju pilnvarotā puse SIA Digibrand izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja reģistrācija veikta veiksmīgi, dalībnieks norādītajā e-pastā saņems e-pastu ar kodu, ko iespējams reģistrēt Go3 mājas lapā:
Latvijā: https://go3.lv/subscriber/register?bundleId=989339,
Lietuvā: https://go3.lt/subscriber/register?bundleId=989339,
Igaunijā: https://go3.tv/subscriber/register?bundleId=989339

Ja reģistrācija nav veikta veiksmīgi, SIA Digibrand sazināsies ar akcijas dalībnieku personīgi uz norādīto telefona numuru vai e-pastu.

Akcijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

Akcijas organizētājam Akcijas dalībnieka iegūtā balva pēc kampaņas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu un nav jākompensē balvas vērtība skaidrā naudā.

Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

Akcijas organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja kampaņas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.

Akcijas organizētājs nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

Akcijas organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt kampaņas un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.

Ar jautājumiem par Akcijas norisi vai laimestu saņemšanu iespējams vērsties  darba dienās no 9.00 līdz 18.00 rakstot e-pastu uz support@lgmaster.eu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Akcijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību kampaņā, vēršoties ar rakstveida iesniegumu uz support@lgmaster.eu un iesniegumā norādot konkrētās Akcijas nosaukumu.

Akcijas organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos.

Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par kampaņu ir tikai informatīvs raksturs. Akcijas organizētājam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos.

Visi akcijas noteikumi atrodami mājas lapā Latvijā https://www.lg.com/lv/ms/go3, Lietuvā: https://www.lg.com/lt/ms/go3, Igaunijā: https://www.lg.com/ee/ms/go3.