back arrow Atpakaļ

“LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” akcijas noteikumi

 “LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” ir patērētāju kampaņa (turpmāk tekstā – Akcija), kuru organizē SIA Digibrand, (reģ. Nr. 40003844150), Riga, Kuršu iela 25A-6, LV-1006 (turpmāk – Akcijas organizētājs).

Kampaņas pasūtītājs: SIA „LG Electronics Latvia” (reģ. Nr. 40003834190, juridiskā adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija.

1.    Akcijas norises kārtība

1.1.    Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas organizētājs, un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.

1.2.    Akcijas norises teritorija ir autorizētie tirgotāji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kampaņā var piedalīties ikviens Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

1.3.    Akcijas norises sākuma datums ir 2022. gada 11. aprīlis. Akcijas norises beigu datums ir 2022. gada 31. jūlijs.

1.4.    Periods, kurā var reģistrēt čeku akcijai: no 2022. gada 11. aprīļa līdz 2022. gada 31. jūlijam.

1.5.    Akcijas dalībniekam laika periodā no 2022. gada 11. aprīļa līdz 2022. gada 31. jūlijam jāiegādājas kāds no Akcijā iekļautajiem LG televizoru modeļiem pie kāda no autorizētiem tirdzniecības pārstāvjiem Baltijas teritorijā.

1.6.    Pirkums jāreģistrē: https://lgtvgo3.lv/register 

1.7.    Akcijas modeļu klāsts var tikt papildināts vai mainīts atbilstoši pieejamajam mazumtirdzniecības sortimentam.

2.    Dalības reģistrācijas kārtība un datu apstrāde

2.1    Aizpildot reģistrēšanās anketu mājaslapā, anketā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka e-pasts, tālrunis, jāaugšuplādē foto attēls un nepieciešamajā vietā jāieraksta atsauksmi par iegādāto televizoru. Jāaugšuplādē čeka foto (pilnā izmērā, lai ir redzams iegādātais produkts, iegādes vieta un iegādes datums, čeka numurs un televizora sērijas numurs). Pirkuma čeka foto augšuplāde ir obligāta, bez tās reģistrācija nebūs veiksmīga. Viens čeks var tikt reģistrēts tikai vienu reizi. Viens dalībnieks var piedalīties neierobežotu reižu skaitu kampaņā tikai veicot atkārtotus pirkumus.

2.2    Akcijas norises laikā kampaņas organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu Akcijas dalībniekus.

2.3    Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas akcijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai identificētu kampaņas laimētāju un informētu viņu par laimestu, kampaņas organizētājs pieprasa norādīt vārdu, uzvārdu un e-pastu.

2.4    Iesniedzot informāciju par sevi, pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” akcijas ietvaros.

2.5    Iesniedzot pieteikuma anketu, pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.

2.6    Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka visa iesniegtajā anketā norādītā informācija ir patiesa. Pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.

3.    Balvu fonds

3.1    Katrs dalībnieks, kurš izpildījis visus Akcijas noteikumus, saņems „Viss iekļauts” Go3 abonementu:

Sērija

Modeļa izlaides gads

Izmērs

Bezmaksas Go3 abonements

LG OLED vai LG OLED evo

2022

jebkurš

24 mēneši

 

2021

jebkurš

12 mēneši

LG QNED vai QNED MiniLED

2022

jebkurš

24 mēneši

 

2021

jebkurš

12 mēneši

LG NanoCell

2022

70" ↑

24 mēneši

 

 

70" ↓

12 mēneši

 

2021

jebkurš

12 mēneši

LG UHD (Ultra High Definition)

2022

       65" ↑

24 mēneši

 

 

65" ↓

12 mēneši

 

2021

55" ↑

12 mēneši

 

 

55" ↓

9 mēneši

“Viss iekļauts” Go3 televīzijas abonements sevī ietver vairāk nekā 30 TV kanālu, simtiem filmu un seriālu, dokumentālas filmas un bērnu saturu, 4 sporta kanālus (TV3 sports, Setanta, NBA TV, cīņas sports), sporta pasākumu tiešraides un sporta dokumentālās filmas. Mazumtirdzniecības cena EUR 12,99 mēnesī.
3.2    Iegūtais abonementa kods jāizmanto divu mēnešu laikā no reģistrācijas dienas. Koda neizmantošana netiek kompensēta.

4.    Pieteikuma apstrādes process 

4.1    Iesniegtos pieteikumus Akcijas pasūtītāju pilnvarotā puse SIA Digibrand izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja reģistrācija veikta veiksmīgi, dalībnieks norādītajā e-pastā saņems vēstuli ar kodu, ko iespējams reģistrēt Go3 mājas lapā:  https://go3.lv/subscriber/register?bundleId=989339

4.2    Ja reģistrācija veikta neveiksmīgi, SIA Digibrand sazināsies ar akcijas dalībnieku personīgi pa norādīto telefona numuru vai e-pastu.

4.3    Ar jautājumiem par Akcijas norisi vai laimestu saņemšanu iespējams vērsties, rakstot e-pastu uz support@lgmaster.eu līdz 2022. gada 31. augustam.

5.    Akcijas organizētāja tiesības un pienākumi

5.1    Akcijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

5.2    Akcijas organizētājam Akcijas dalībnieka iegūtā balva pēc kampaņas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu un nav jākompensē balvas vērtība skaidrā naudā.

5.3    Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

5.4    Akcijas organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja kampaņas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.

5.5    Akcijas organizētājs nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.6    Akcijas organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt kampaņas un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.

5.7    Akcijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību kampaņā, vēršoties ar rakstveida iesniegumu uz support@lgmaster.eu un iesniegumā norādot konkrētās Akcijas nosaukumu.

5.8    Akcijas organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos.

5.9    Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par kampaņu ir tikai informatīvs raksturs. Akcijas organizētājam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos.

Pilni akcijas noteikumi atrodami mājaslapā: https://lgtvgo3.lv/register/lv/kampanas-noteikumi