Lai reģistrētu pirkumu, aizpildi formu:


Šis lauks ir obligāts

Šis lauks ir obligāts

Šis lauks ir obligāts

Šis lauks ir obligāts Kļūdains vai jau reģistrēts sērijas numurs

?

Augšupielādēt pirkuma čeku
Šis lauks ir obligāts

Dzēst

Pievienotajā attēlā ir jābūt skaidri saredzamam televizora nosaukumam un modeļa numuram, pirkuma datumam kā arī televizora cena. Neskaidra attēla vai nepilnīgas informācijas dēļ pieteikums var tikt noraidīts.

Lūdzu, atstājiet atsauksmi par produktu, lai saņemtu Go3 kodu. Jūsu atsauksme tiks publicēta lg.com produktu lapās.
Produkta vērtējums:
0/5 Šis lauks ir obligāts

Šis lauks ir obligāts
Atlikušais zīmju skaits: 40/40

Atsauksme ir nepieciešama (vismaz 20 zīmes)
Atlikušais zīmju skaits: 500/500
Šis lauks ir obligāts privātuma politiku un kampaņas noteikumiem

Paldies! Jūsu pirkums ir veiksmīgi reģistrēts!

Pēc pirkuma pārbaudes Jums uz e-pastu tiks nosūtīts Go3 kods, kuru varēsiet izmantot reģistrējot savu balvu!