back arrow Atpakaļ

Privātuma politika

Šī privātuma politika attiecas tikai uz akcijai veltītajām tīmekļa vietnēm Latvijā: https://lgtvgo3.lv/register/lv/ un https://www.lg.com/lv/ms/go3, Lietuvā: https://lgtvgo3.lt/register/lt/ un http://www.lg.com/lt/ms/go3, Igaunijā: https://lgtvgo3.ee/register/ee/ un http://www.lg.com/ee/ms/go3 (“Vietnes”), caur kurām datus ievāc LG Electronics Latvia SIA, reģistrācijas numurs: 40003834190 (“LGELA”). LGELA un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumiem ir norādīta šīs politikas beigās. 

Šī privātuma politika neattiecas uz informāciju, kuru publicē vai sniedz trešās puses.

Sīkāka informācija par akciju ir atrodama šeit: https://lgtvgo3.lv/register/lv/kampanas-noteikumi (Latvija), https://lgtvgo3.lt/register/lt/akcijos-salygos (Lietuva), https://lgtvgo3.ee/register/ee/kampaania-tingimused (Igaunija) (“Akcijas noteikumi”). 
Izmantojot Vietnes, jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem.

PERSONAS DATI, NOLŪKI UN TO IZMANTOŠANAS PAMATI

LGELA ievāc un uzglabā jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu (tikai Latvijā), e-pastu, televizora sērijas numuru, veikala nosaukumu (kurā tika iegādāta prece), pirkuma cenu, pirkuma čeku, jūsu atsauksmi par preci. 

Minētā informācija tiek ievākta, un turpmāk izmantota ar nolūku piešķirt Jums Go3 abonementa vaučeru atbilstoši iepriekš minētajiem Akcijas noteikumiem. Pamats šai datu apstrādei ir LGELA vajadzība izpildīt Akcijas noteikumu prasības.  

Gadījumā, ja Jūs izvēlējaties sazināties ar LGELA sakarā ar Akcijas noteikumiem, mēs varam izmantot minētos datus ar nolūku atbildēt uz jūsu pieprasījumu, lai nodrošinātu LGELA un jūsu leģitīmo interešu ievērošanu. Proti, LGELA vēlas nodrošināt savas darbības turpināšanu un aizsardzību pret pretenzijām, kā arī nodrošināt klientu lūgumu apmierināšanu. 

Nesekmīgas reģistrācijas gadījumā LGELA var izmantot Jūsu iesniegto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar jums un palīdzētu veikt reģistrāciju atbilstoši Akcijas noteikumiem, lai jūs varētu saņemt Go3 abonementa vaučeru. Šī datu apstrāde ir nepieciešama LGELA un jūsu leģitīmo interešu ievērošanai minētās akcijas īstenošanai. 

Papildus LGELA var uzglabāt un izmantot minēto informāciju ar nolūku nodrošināt savu pienākumu izpildes uzskaites uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, normatīvo aktu prasību izpildei un savām leģitīmajām interesēm atbildēt uz pilnvaroto iestāžu pieprasījumiem.  

INFORMĀCIJAS KOPĪGOŠANA UN IZPAUŠANA

LGELA var izpaust minētos datus šādām trešajām pusēm: 

  • trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdz LGELA uzturēt Vietnes un izpildīt Akcijas noteikumus (tostarp, bet ne tikai, kuri nodrošina informācijas apstrādi, klientu apkalpošanu, datu uzturēšanu un analīzi, saziņu ar klientiem LGELA vārdā un akcijas pieteikumu apkopošanu);
  • pilnvarotājām publiskajām iestādēm, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem vai rīkotos saskaņā ar tiesu procesu, un aizstāvētu LGELA tiesības vai īpašumu, vai rīkotos ārkārtējos apstākļos, lai aizsargātu LGELA galalietotāju un klientu personīgo drošību;
  • trešajām pusēm jebkāda uzņēmuma reorganizācijas procesa ietvaros vai ievērojamas LGELA daļu pārdošanas gadījumā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura informācija, ko iekļaujat ziņojumā, kuru publicējat produkta vērtējumu sadaļā, tērzētavā, forumā vai citā publiskā satura publicēšanas vietā, var būt pieejama ikvienam.

GLABĀŠANAS TERMIŅI

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr tie ir saprātīgi nepieciešami mērķiem, kas ir minēti šajā politikā, vai arī saskaņā ar piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem (tostarp līdz 10 gadiem ar akciju saistīto dokumentu uzglabāšanas pienākumu izpildei un savu leģitīmo interešu aizsardzībai pilnvaroto iestāžu vai klientu pieprasījumu gadījumos).

Informācija par neveiksmīgiem reģistrācijas gadījumiem var tikt uzglabāta līdz 3 mēnešiem.

SĪKDATNES

Sīkdatnes ir teksta datnes, kas satur nelielu daudzumu informācijas un kas tiek lejupielādēti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz to izveides mājaslapu vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes ir noderīgas, jo tās ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāja ierīci.

Sīkdatnes veic daudz dažādas funkcijas, piemēram, ļauj jums efektīvi pārvietoties starp lapām, atceras jūsu preferences un kopumā uzlabo lietotāja pieredzi. Tās var arī palīdzēt nodrošināt, ka reklāmas, ko redzat tiešsaistē, vairāk attiecas uz jums un jūsu interesēm.

Vietnēs mēs izmantojam obligātās sīkdatnes. Tās ir sīkdatnes, kas ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes darbībai. Tās iekļauj, piemēram, sīkdatnes, kas ļauj jums pieslēgties Vietņu drošajām vietām. Šo sīkdatņu kategoriju nevar atspējot.

Jūs varat uzzināt vairāk par atsevišķām mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem turpmāk redzamajā tabulā.

Veids

Nosaukums

Mērķis

Termiņš

Obligātā

lgkino_privacy

Pārbaudīt iespēju izmantot sīkdatņu logu.

Līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības: (i) pieprasīt jūsu personas datus un piekļuvi tiem, ja tie ir LGELA rīcībā; (ii) pieprasīt, lai tiktu izlaboti neprecīzi personas dati; (iii) iebilst pret noteiktiem jūsu personas datu apstrādes veidiem, ko LGELA veic; (iv) pieprasīt, lai LGELA izdzēš jūsu personas datus, kas ir LGELA rīcībā, ievērojot piemērojamajos aktos noteiktus ierobežojumus; un (v) pieprasīt jūsu personas datu kopiju mašīnlasāmā, plaši izmantotā formātā (vai pieprasīt, lai LGELA nodod jūsu personas datus tādā formātā trešajai pusei).

Lūdzam ņemt vērā, ka Akcijas noteikumos minēto personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu LGELA iespēju pārbaudīt dalībnieka atbilstību Akciju noteikumiem un izpildīt šo noteikumu izpildi. Ja LGELA nesaņems Akcijas noteikumos minētos datus, LGELA nevarēs izpildīt savus Akcijas noteikumos minētos pienākumus pilnā apjomā.

Ja jūs vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzam vērsties uz dpo-eu@lge.com.

SAZINĀŠANĀS AR LGELA

Jautājumu gadījumā par šo privātuma politiku vai LGELA veikto jūsu personas informācijas apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz dpo-eu@lge.com. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē, tomēr aicinām jūs vispirms sazināties tieši ar mums, lai atrisinātu iespējamās problēmas.

Ja jums ir jautājumi par to, kā LGELA veic personas datu apstrādi citos gadījumos (tostarp par sīkdatnēm), kas nav minēti šajā politikā, lūdzam iepazīties ar LGELA vispārīgo privātuma politiku, kura ir pieejama te: https://www.lg.com/lv/privacy (Latvija), https://www.lg.com/lt/privacy (Lietuva), https://www.lg.com/ee/privaatsus (Igaunija).

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs paturam tiesības periodiski grozīt šo privātuma politiku pēc mūsu ieskatiem. Lūdzu, regulāri pārbaudiet mūsu privātuma politiku.

LG Electronics Latvia

Pēdējoreiz atjaunināta: 01.08.2020